Sa tạng chậu (Pelvic Organ Prolapse – POP)

12-11-2023

  Sa các tạng ở vùng chậu (POP – Pelvic Organ Prolapse) là sự tụt xuống của tử cung, bàng quang, trực tràng, thành trước – thành sau âm đạo… ra khỏi vị trí giải phẫu bình thường, do sự tổn thương và suy yếu các cấu trúc cân cơ và dây chằng nâng đỡ tại sàn […]

Xem thêm