Hệ thống laser tán sỏi

Model : T-1470 LiteTouch
Hãng sản xuất : CONVERGENT LASER
Nước sản xuất : MỸ

Hotline: 092 2049 666
HOTLINE: 092 2049 666